Sprawdź co się zmieniło w naszym czasopiśmie:

Nowa "Rehabilitacja w Praktyce" to jeszcze lepiej zorganizowana dawka praktycznej wiedzy.

Rehabilitacja w Praktyce

Praktyczna wiedza i wysoka jakość

Dbamy o to, by treści przekazywane na łamach czasopisma były zawsze aktualne, praktyczne oraz dawały czytelnikom gotowe rozwiązania problemów, które spotykają w swojej codziennej pracy. Dzięki podsumowaniom artykułów, komentarzom eksperckim, praktycznej karcie oraz słownikowi fizjoterapeuty, lepiej zrozumiesz i przyswoisz wiedzę.

Przy tworzeniu czasopisma współpracujemy z ekspertami, przede wszystkim praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. O wysoki poziom merytoryczny dba rada naukowa. Współpracujemy z autorytetami z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii. Potwierdzeniem jakości jest zwiększona punktacja MNiSW = 6pkt oraz Index Copernicus = 40,60pkt.

Nowe działy

Od 2016 roku w "Rehabilitacji w Praktyce" znajdziesz również nowe działy:

  • Kurs diagnostyki obrazowej
  • Rehabilitacja w geriatrii
  • Rehabilitacja w pediatrii
  • Analiza przypadku
  • Warto wiedzieć
  • Wiedza w praktyce
  • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Pobierz przykładowe artykuły i sprawdź aktualną strukturę czasopisma:

Kliknij w odpowiedni obrazek aby pobrać przykładowy artykuł!

Praktyczna karta

Do każdego wydania dołączana jest praktyczna karta proponowanych standardów leczenia lub badań czynnościowych, związanych z tematem głównym danego numeru.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Publikacje dotyczące zagadnień związanych z uchwaleniem nowej ustawy. Interpretacja ustawy przełożona na język fizjoterapeutów.

Komentarz ekspercki

Komentarz eksperta z tematyki dotyczącej danego numeru, zawiera informacje o najnowszych doniesieniach naukowych, aktualnych standardach terapeutycznych oraz możliwości rozszerzenia terapii dla danej dysfunkcji.

Kurs diagnostyki obrazowej

Cykl artykułów z analizą i interpretacją wyników diagnostyki obrazowej (RTG/USG) dla fizjoterapeutów. Możliwości diagnostyki za pomocą aparatu USG.


Analiza przypadku

Artykuły przedstawiające wyniki zastosowania konkretnych terapii przeprowadzonych na pacjencie lub grupie pacjentów wraz z dyskusją i praktycznymi wnioskami. Do każdego artykułu dołączona jest karta z praktycznym podsumowaniem, pozwalająca na szybkie sprawdzenie zastosowanych terapii.

Wiedza w praktyce

Postępowanie terapeutyczne - teksty z zakresu technik manualnych, kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Prace przeglądowe wraz z propozycją terapii. Do każdego artykułu dołączona jest karta z praktycznym podsumowaniem, pozwalająca na szybkie sprawdzenie zastosowanych terapii.

Rehabilitacja w pediatrii

Publikacje związane z postępowaniem z pacjentem pediatrycznym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Rehabilitacja w geriatrii

Publikacje związane z postępowaniem z pacjentem geriatrycznym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Warto wiedzieć

Słownik fizjoterapeuty wyjaśniający i porządkujący terminologię medyczną stosowaną w fizjoterapii.

Temat główny

Każdy numer zawiera temat wiodący, na który składa się 2 do 3 artykułów, przygotowanych na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy.

Podsumowanie artykułów

Informacja o grupach wiekowych pacjentów u których stosować daną terapię, proponowany program rehabilitacji w danym schorzeniu, propozycja współpracy z innymi specjalistami przy schorzeniu, możliwość wykorzystania danej metody w innych schorzeniach, dodatkowe wskazania i porady.

Filmy instruktażowe

Od kolejnego numeru planujemy publikować filmy z rozwinięciem/zobrazowaniem tego co znajdziecie w artykułach!

Pobierz bezpłatny egzemplarz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dystrybucji czasopism przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia pisemnego sprzeciwu co do ich dalszemu przetwarzaniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia pisemnego sprzeciwu co do ich dalszemu przetwarzaniu.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 243)

Zamów prenumeratę "Rehabilitacji w Praktyce" w cenie 181,85 zł brutto: