Sprawdź co się zmieniło w naszym czasopiśmie:

Nowa "Rehabilitacja w Praktyce" to jeszcze lepiej zorganizowana dawka praktycznej wiedzy.

Rehabilitacja w Praktyce

Praktyczna wiedza i wysoka jakość

Dbamy o to, by treści przekazywane na łamach czasopisma były zawsze aktualne, praktyczne oraz dawały czytelnikom gotowe rozwiązania problemów, które spotykają w swojej codziennej pracy. Dzięki podsumowaniom artykułów, komentarzom eksperckim, praktycznej karcie oraz słownikowi fizjoterapeuty, lepiej zrozumiesz i przyswoisz wiedzę.

Przy tworzeniu czasopisma współpracujemy z ekspertami, przede wszystkim praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. O wysoki poziom merytoryczny dba rada naukowa. Współpracujemy z autorytetami z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii. Potwierdzeniem jakości jest zwiększona punktacja MNiSW = 6pkt oraz Index Copernicus = 40,60pkt.

Nowe działy

Od 2016 roku w "Rehabilitacji w Praktyce" znajdziesz również nowe działy:

  • Kurs diagnostyki obrazowej
  • Rehabilitacja w geriatrii
  • Rehabilitacja w pediatrii
  • Analiza przypadku
  • Warto wiedzieć
  • Wiedza w praktyce
  • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Pobierz przykładowe artykuły i sprawdź aktualną strukturę czasopisma:

Kliknij w odpowiedni obrazek aby pobrać przykładowy artykuł!

Praktyczna karta

Do każdego wydania dołączana jest praktyczna karta proponowanych standardów leczenia lub badań czynnościowych, związanych z tematem głównym danego numeru.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Publikacje dotyczące zagadnień związanych z uchwaleniem nowej ustawy. Interpretacja ustawy przełożona na język fizjoterapeutów.

Komentarz ekspercki

Komentarz eksperta z tematyki dotyczącej danego numeru, zawiera informacje o najnowszych doniesieniach naukowych, aktualnych standardach terapeutycznych oraz możliwości rozszerzenia terapii dla danej dysfunkcji.

Kurs diagnostyki obrazowej

Cykl artykułów z analizą i interpretacją wyników diagnostyki obrazowej (RTG/USG) dla fizjoterapeutów. Możliwości diagnostyki za pomocą aparatu USG.


Analiza przypadku

Artykuły przedstawiające wyniki zastosowania konkretnych terapii przeprowadzonych na pacjencie lub grupie pacjentów wraz z dyskusją i praktycznymi wnioskami. Do każdego artykułu dołączona jest karta z praktycznym podsumowaniem, pozwalająca na szybkie sprawdzenie zastosowanych terapii.

Wiedza w praktyce

Postępowanie terapeutyczne - teksty z zakresu technik manualnych, kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Prace przeglądowe wraz z propozycją terapii. Do każdego artykułu dołączona jest karta z praktycznym podsumowaniem, pozwalająca na szybkie sprawdzenie zastosowanych terapii.

Rehabilitacja w pediatrii

Publikacje związane z postępowaniem z pacjentem pediatrycznym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Rehabilitacja w geriatrii

Publikacje związane z postępowaniem z pacjentem geriatrycznym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Warto wiedzieć

Słownik fizjoterapeuty wyjaśniający i porządkujący terminologię medyczną stosowaną w fizjoterapii.

Temat główny

Każdy numer zawiera temat wiodący, na który składa się 2 do 3 artykułów, przygotowanych na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy.

Podsumowanie artykułów

Informacja o grupach wiekowych pacjentów u których stosować daną terapię, proponowany program rehabilitacji w danym schorzeniu, propozycja współpracy z innymi specjalistami przy schorzeniu, możliwość wykorzystania danej metody w innych schorzeniach, dodatkowe wskazania i porady.

Filmy instruktażowe

Od kolejnego numeru planujemy publikować filmy z rozwinięciem/zobrazowaniem tego co znajdziecie w artykułach!Zamów prenumeratę "Rehabilitacji w Praktyce" z 10% zniżką: